PIC reglamento V priedas

PIC reglamento V priede yra pateikiamas sąrašas cheminių medžiagų ir gaminių, kurių eksportas yra draudžiamas. Šis sąrašas apima patvarius organinius teršalus (POT), gyvsidabrį ir gyvsidabrio turinčius gaminius.

PIC reglamento V priedo pilną cheminių medžiagų ir gaminių sąrašą, kuris gali būti papildomas, rasite: https://echa.europa.eu/lt/information-on-chemicals/pic/chemicals