Ataskaitų teikimo apie eksportuotą / importuotą kiekį procedūra

Ataskaitos apie eksportuotus / importuotus cheminės medžiagos kiekius turi būti teikiamos per Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) sukurtą įrankį – ePIC sistemą. Ataskaitų teikimo apie eksportuotas / importuotas chemines medžiagas procedūra nurodyta PIC reglamento 10 straipsnyje. Ataskaitos turi būti pateiktos už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų pirmojo ketvirčio (kovo 31 d.).

Instrukciją kaip pateikti ataskaitą apie eksportuotus / importuotus cheminės medžiagos kiekius rasite pramonei skirtame ePIC naudotojo vadove.