Eksportuotojams, eksportuojantiems chemines medžiagas, nurodytas PIC reglamento I priede, mokslinių tyrimų arba analizės tikslais, taikomi reikalavimai

PIC reglamento reikalavimai nėra taikomi cheminėms medžiagoms, įrašytoms į šio reglamento I priedą, jei jos eksportuojamos mokslinių tyrimų ir analizės tikslais ir jų per metus eksportuojama ne daugiau nei 10 kg (PIC reglamento 2(3) straipsnis). Tokių cheminių medžiagų eksportuotojai turi gauti specialų nuorodos identifikacijos (specialus RIN kodas) numerį ir jį nurodyti eksporto deklaracijoje. Specialaus RIN kodas suteikiamas eksportuotojui ePIC sistemoje pateikus prašymą.

Instrukciją kaip pateikti prašymą gauti specialų RIN kodą rasite pramonei skirtame ePIC naudotojo vadove.