Importuotojams, importuojamiems PIC reglamento I priedo medžiagas, taikomi reikalavimai

Importuotojams, importuojantiems PIC reglamento I priede nurodytas chemines medžiagas (atskiras arba mišinių ar gaminių (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje), naudojimams, kurie nėra draudžiami, taikomas reikalavimas pateikti ataskaitą apie importuotą cheminės medžiagos kiekį (PIC reglamento 10 straipsnis). Informacija teikiama už praėjusius kalendorinius metus iki einamųjų metų pirmo ketvirčio pabaigos (iki kovo 31 d.).