PIC reglamento taikymo išimtys

PIC reglamentas nėra taikomas cheminėms medžiagoms, kurioms taikomi kiti teisės aktai. Šis reglamentas netaikomas narkotinėms ir psichotropinėms medžiagoms, radioaktyviosioms medžiagoms, atliekoms, cheminiams ginklams, maistui ir maisto priedams, pašarams, genetiškai modifikuotiems organizmams, patentuotiems vaistams ir veterinarijos vaistams. PIC reglamento reikalavimai nėra taikomi ir I priede išvardytų cheminių medžiagų eksportui, jei jų eksportuojama 10 kg ir mažiau ir jei jos skirtos mokslinių tyrimų arba analizės tikslais.