ATVR funkcijų perkėlimas į GPAIS

ATVR funkcijų perkėlimo darbai vykdomi 2023-2024, planuojamas visų funkcijų perkėlimas ir tolesnis vykdymas GPAIS aplinkoje - 2024 m. vasara

AKTUALI MEDŽIAGA:

2024-04-11 pristatymo-mokymų dėl ATVR funkcijų GPAIS aplinkoje (kaip veikia testinėje aplinkoje registracijos procesai) vaizdo įrašas: https://drive.google.com/file/d/10nHZxZRFCjVhmWEsjmSyh7wsg5__Q4Qf/view?usp=sharing

2024-04-11 pristatymo-mokymų dėl ATVR funkcijų informacinė medžiaga:

Klausimai - Atsakymai iš pristatymo

Atsakymai į 2024-04-11 pristatymo metu pateiktus klausimus:

1.1. Ar pradėjus ATVR veikti GPAIS gamybinėje aplinkoje, dabar esantis ATVR bus išjungtas ir nebebus galima juo naudotis?

TAIP, tikslas yra visas ATVR funkcijas vykdyti GPAIS ir ten toliau tvarkyti visus ATVR duomenis. ATVR susijungia su GPAIS ir abi sistemos, veiklos procesai gali būti tobulinami kartu.

1.2. Ar esami tvarkytojai turės persiregistruoti iš naujo, kai ATVR pradės veikti GPAIS, taisyti registracijas, teikti pakartotinai duomenis?

Ne. Galimos išimtys dėl duomenų klaidų, kai neįmanoma be atliekų tvarkytojo nustatyti teisingų duomenų.

Sujungimo metu perimsime ATVR tvarkomus duomenis ir tam tikslui atliksime duomenų tvarkymą.

Atliekų tvarkytojai galės esamus duomenis koreguoti GPAIS, pakartotinai galiojančių atliekų ir tvarkymo veiklų jiems perrašyti nereikės, jei jie patys neinicijuos keitimo.

Atliekų tvarkytojai gali būti informuojami apie poreikį pasitikslinti atliekų tvarkymo vietų adresų duomenis, nes GPAIS bus galima identifikuoti vietas pagal Adresų registro duomenis ir kai kuriais atvejais reikės pasirinkti tikslesnę adreso struktūrą, nei nurodyta ATVR (pvz. duomenys iš Adresų registro leis identifikuoti namo numerį).

Jei nustatytume esmines duomenų neatitiktis, pvz. dėl komunalinių sutarčių ir GPAIS jau supildytų sutarčių (pvz. ta pati sutartis užregistruota kelis kartus, parinktas netinkamas tipas), šiais atvejais atskiru pranešimu informuosime atliekų tvarkytojus, kad inicijuotų duomenų koregavimą.

1.3. Kur bus pasiekiama vieša ATVR paieška ?

Ji bus pasiekiama GPAIS tinklapyje: https://www.gpais.eu/ (pavyzdys - dabar čia veikiantis Gamintojų ir importuotojų sąvadas). 2 etape sieksime, kad viešos paieškos duomenys būtų pasiekiami atvirų duomenų formatais.

Bus pasiekiami tiek esamų atliekų tvarkytojų duomenys, kurie dabar sukaupti ATVR, tiek naujai užsiregistravusių.

1.4. Ar statybinių atliekų tvarkymas mobiliame įrenginyje bus atskira sistema?

Mobilus įrenginys sistemoje bus registruojamas kaip tvarkymo vieta. Naudotojų vadovuose / taisyklėse pateiksime paaiškinimus, koks adresas turėtų būti priskirtas (preliminariai - buveinės). Žyma leis identifikuoti, kad atliekų tvarkymo vieta, kuriai registracijos formoje yra pasirenkama "Mobiliojo įrenginio" žyma yra judanti (pvz. transporto priemonė su papildoma smulkinimo įranga) ir kad joje vyksta R arba D tvarkymo veiklos. Informacinis pranešimas ties žyma, nurodys, kokioms atliekų tvarkymo veiklų sritims tokia žyma yra aktuali ir naudotina.

Atsakymas į 2023-10-11 pristatymo metu pateiktus klausimus dėl atliekų vežėjų pareigos registruotis ATVR: Kada ATVR registruojama atliekų vežimo veikla?


Planavimo etapas:

2023-10-11 pristatymo dėl ATVR funkcijų perkėlimo darbų vaizdo įrašas: https://drive.google.com/file/d/1Cl20nJVoQ52gArkIdCV0VjYeUQHImqCf/view

2023-10-11 pristatymo informacinė medžiaga:

Vykdytojai ir organizatoriai: Aplinkos apsaugos agentūra, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, GPAIS tobulinimo grupė.