JT aplinkos asamblėjos 4-oji sesija. „Inovatyvūs sprendimai aplinkosaugai ir darniam vartojimui bei gamybai“

Tekstą anglų k. galite rasti čia: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28463/K1901029.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Dokumente išdėstytos nuostatos (tai nėra viso teksto pažodinis vertimas, informacija teikiama, kaip pagalbinė - informacinė. Visą tekstą galite rasti atsivertę pateiktą nuorodą.):

  • Vieni iš tvaraus vystymosi visapusių tikslų ir būtinas reikalavimas yra netvarių vartojimo ir gamybos būdų pakeitimas ir tvarių būdų skatinimas.
  • Išreikštas siekis vystyti ir tobulinti išteklių valdymo strategijas laikantis viso gyvavimo (būvio) ciklo koncepcijos (angl. a life cycle approach - numatantis, kad kiekvienoje produkto gyvavimo stadijoje būtina atsižvelgti į galimą poveikį aplinkos apsaugai, ekonomikai, visuomenei ir parinkti tinkamus, apsaugančius sprendimus) ir siekiant efektyvaus išteklių naudojimo bei mažai anglies dvideginio išskiriančių technologijų ekonomikos.
  • numatoma skatinti naujoves, atradimus ir žinių sklaidą cheminių medžiagų ir atliekų valdymo srityse, kad būtų naudojamos saugesnės, mažiau toksiškos medžiagos.
  • bus siekiama, kad informacija apie aplinką būtų tarptautiniu mastu palyginama.
  • bus gerinamos nacionalinės aplinkos stebėsenos sistemos, įskaitant ir atliekų monitoringo ir skatinama vystyti nacionalines informacijos apie aplinką valdymo galimybes.
  • skatintinas informacijos ir duomenų analizės sprendimų ir modelių (angl. data analysis models) vystymas, kad būtų galima parengti prevencines, nuspėjančias galimą aplinkos būklę ataskaitas, pagrįsti priimamus sprendimus įrodymais, pasiruošti galimiems aplinkos būklės sutrikimams nacionaliniu ir vietiniu mastu ir pagerinti reagavimą, pasirenkamus apsaugos būdus.
  • itin daug dėmesio numatoma skirti ekosistemoms sukeltos žalos dėl netvaraus plastiko produktų naudojimo ir plastiko atliekų išmetimo, mažinimui ir pašalinimui. Iki 2030 m. numatoma ženkliai sumažinti vienkartinio naudojimo plastiko produktų gamybą ir naudojimą.
  • numatoma vystyti patikimą atliekų valdymą, kuo anksčiau nustatyti tinkamus ir ambicingus nacionalinius tikslus mažinti atliekų kiekius, plėsti produktų pakartotinį panaudojimą, plėsti atliekų perdirbimą ir taip gerinti miestų aplinkos kokybę.
  • skatinama vartotojams teikti tinkamą ir teisingą informaciją apie produktų savybes