Ar bus vieši mano Gamintojų, importuotojų sąvado duomenys?

Taip. Gamintojų, importuotojų sąvado duomenis galite rasti: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Pildydami registracijos Gamintojų, importuotojų sąvade duomenis, koreguodami juos, atkreipkite dėmesį į Jūsų nurodomų asmens duomenų apsaugą.

Viešai bus skelbiami Jūsų registracijos sąvade metu pateikti Ryšio duomenys: elektroninis paštas, telefono numeris.

Rekomenduojame:

  • pasirinkti el. pašto adresus, kurių struktūroje nėra asmens duomenų (pvz. info@ , gamintojas@ ar kt.),
  • teikite ne asmeninį atstovo el. paštą, telefono numerį, o savo įmonės, įstaigos, organizacijos bendrąjį ar gamintojo, importuotojo veiklos GPAIS klausimais atstovui skirtą darbinį el. paštą,telefono numerį.
  • gaukite nurodomo asmens ryšiams sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo raštu.

Asmens ryšiams vardas, pavardė bus matomi tik vidiniams sistemos naudotojams: GPAIS administratoriams, Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos, Aplinkos ministerijos, kitų valstybės ar savivaldybių institucijų darbuotojams, sistemos priežiūros paslaugas teikiančių įmonių darbuotojams, turintiems prisijungimo prie vidinio GPAIS portalo teisę (prisijungiama su GPAIS administratorių suteikiamu prisijungimo vardu, slaptažodžiu, jeigu prisijungimas būtinas dėl vykdomų darbo funkcijų). Taip pat šiuos duomenis GPAIS valdytojas ar tvarkytojas gali perduoti teisės aktų nustatyta tvarka ikiteisminio tyrimo, teisėsaugos institucijoms, teismams dėl jų vykdomų procedūrų, susijusių su konkrečiu subjektu.

Susiję straipsniai: